Otonoko Kou Ni Dokusareta Otokonoko
Hot
2,817
5.0
5 votes
Alternative(s): The Trap Corrupted by the Boy's School
Language: English
Download APP
Rss
Information
Language: English
Post
Send post
Transmit
Follow
Report
Original
Lu_Cha n
Lu_Cha n
Aug 22, 2018
#Otokonoko-EcchiHermoso lo ame!!❤❤🍑👈
0
Transmit
Follow
Report
Original
Roxas melhor que Vanitas
Roxas melhor que Vanitas
Aug 24, 2018
#Toshishita-no-Otokonoko😍
0
Transmit
Follow
Report
Original
aquiles vesta
aquiles vesta
Aug 20, 2018
#Otokonoko-Ecchiaborten prros es yaoi !!!!
0
Transmit
Follow
Report
Original
Ariel01
Ariel01
Aug 12, 2018
#TOSHISHITA-NO-OTOKONOKO-(HIRO-CHIHIRO) Gooddddd storyyyyyy 💞💞
0
Transmit
Follow
Report
Original
JulesAF
JulesAF
Aug 17, 2018
#Hina-wa-Mitsuiro-no-Koi-ni-TorawareruLa verdad me parece una basura lo que hizo Kou, no siento que merezca quedarse con él.
0
Transmit
Follow
Report
Original
Aurori Sanz
Aurori Sanz
Aug 21, 2018
#Toshigoro-No-Otokonoko-To-Aresúper lindo, me encanto n.n
0
Transmit
Follow
Report
Original
Dånňy ??
Dånňy ??
Aug 17, 2018
#Otokonoko-no-Koto-wa-Nani-mo-Shiranaigracias por traducirlo🤗🤗🤗......espero el siguiente.....esta muy interesante 😀😀😀
0
Transmit
Follow
Report
Original
Itaminulli S
Itaminulli S
Aug 18, 2018
#Otokonoko-EcchiMmm pensé que era un rica Loki e.e, no me gusta el yaoi
0
Transmit
Follow
Report
Original
iago lolel09
iago lolel09
Aug 13, 2018
#Kono-Yama-Inran-Yuki-Otokonoko-Shutsubotsu-Chuui-PUTA MADRE.. Otra vez me engañó >:v
0
Transmit
Follow
Report
Original
Tenzou
Tenzou
Aug 20, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-HajimemashitaCh1
0
Transmit
Follow
Report
Original
Raikou
Raikou
Aug 15, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashita8
0
Transmit
Follow
Report
Original
Tenzou
Tenzou
Aug 20, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashita1
0
Transmit
Follow
Report
Original
Raikou
Raikou
Aug 15, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashitar
0
Transmit
Follow
Report
Original
yuki rito
yuki rito
Aug 19, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashitagracias xD
0
Transmit
Follow
Report
Original
Chocomagun
Chocomagun
Aug 15, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashitaella quieree seexooo
0
Transmit
Follow
Report
Original
Raikou
Raikou
Aug 15, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashita1
0
Transmit
Follow
Report
Original
Tenzou
Tenzou
Aug 19, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashita4
0
Transmit
Follow
Report
Original
Querulos
Querulos
Aug 22, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-HajimemashitaQue bueno
0
Transmit
Follow
Report
Original
Raikou
Raikou
Aug 15, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashita8
0
Transmit
Follow
Report
Original
Tor25
Tor25
Aug 17, 2018
#Kou-1-Desu-ga-Isekai-de-Joushu-Hajimemashitamuchas gracias por el capítulo, muy bueno!!!!
0
Report
You have any problems or suggestions, feel free to contact us.
Report type
Post
Pictures of post
User of post
Transmit
Submit
@
Emoji
😀 😁 😂 😄 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 🙂 😐 😏 😣 😯 😪 😫 😌 😜 😒 😔 😖 😤 😭 😱 😳 😵 😠 🤔 🤐 😴 😔 🤑 🤗 👻 💩 🙈 🙉 🙊 💪 👈 👉 👆 👇 🖐 👌 👏 🙏 🤝 👂 👃 👀 👅 👄 💋 💘 💖 💗 💔 💤 💢
Clubs
Load prev page
Load next page
Friends
Load prev page
Load next page
Picture
Youtube
Video
Submit
*The format of url is not valid, check and try again please
Emoji
😀 😁 😂 😄 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 🙂 😐 😏 😣 😯 😪 😫 😌 😜 😒 😔 😖 😤 😭 😱 😳 😵 😠 🤔 🤐 😴 😔 🤑 🤗 👻 💩 🙈 🙉 🙊 💪 👈 👉 👆 👇 🖐 👌 👏 🙏 🤝 👂 👃 👀 👅 👄 💋 💘 💖 💗 💔 💤 💢
Picture
Youtube
Video
Submit
*The format of url is not valid, check and try again please
Emoji
😀 😁 😂 😄 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 🙂 😐 😏 😣 😯 😪 😫 😌 😜 😒 😔 😖 😤 😭 😱 😳 😵 😠 🤔 🤐 😴 😔 🤑 🤗 👻 💩 🙈 🙉 🙊 💪 👈 👉 👆 👇 🖐 👌 👏 🙏 🤝 👂 👃 👀 👅 👄 💋 💘 💖 💗 💔 💤 💢
Clubs
Load prev page
Load next page
Friends
Load prev page
Load next page
Picture
Youtube
Video
Submit
Upload video
Start to upload
0%
*Video type must be MP4
Emoji
😀 😁 😂 😄 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 🙂 😐 😏 😣 😯 😪 😫 😌 😜 😒 😔 😖 😤 😭 😱 😳 😵 😠 🤔 🤐 😴 😔 🤑 🤗 👻 💩 🙈 🙉 🙊 💪 👈 👉 👆 👇 🖐 👌 👏 🙏 🤝 👂 👃 👀 👅 👄 💋 💘 💖 💗 💔 💤 💢